1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ
Στο πλαίσιο της Πράξης με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση
και Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.) που είναι
ενταγμένη στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση",
ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, θα διεξαχθεί η έκτη (6η)
περίοδος επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2014 – Μαΐου
2015.
Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι η εκμάθηση των αρχών
παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για
την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η
καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις.

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών..Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα του ΣυλλόγουΠρωτοσέλιδα Εφημερίδων