Αξιότιμοι κύριοι,

 Το ΥΠΑΙΘ κατέθεσε σχέδιο νόμου προς διαβούλευση, με τίτλο ¨Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων¨. Σε αυτό το νομοσχέδιο, θεωρούμε ότι υπάρχουν σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή αλλαγής, προκειμένου να προωθηθεί η γεωργική εκπαίδευση, και κατ’ επέκταση η γεωργική παραγωγή, η οποία και αποτελεί το βασικότερο άξονα ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας. Συγκεκριμένα, έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Α. Στο σχέδιο νόμου τα μαθήματα που αναφέρονται ως μαθήματα της Ειδικότητας Α΄τάξης για τον Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής είναι:

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΣήμα Συλλόγου 

 

Διδυμοτείχου 14, 104 44 Αθήνα

 

        Τηλ/Fax: 210-5138873

 

κιν.: 6977749143, 6945840032

 

           Αθήνα 27-8-2013
Αρ. Πρωτ:12

 

        Προς: Συμβούλιο Ιδρύματος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΘΕΜΑ:Ενημέρωση για το Σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Το ΥΠΑΙΘ κατέθεσε σχέδιο νόμου προς διαβούλευση, με τίτλο ¨Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων¨. Σε αυτό το νομοσχέδιο, θεωρούμε ότι υπάρχουν σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή αλλαγής, προκειμένου να προωθηθεί η γεωργική εκπαίδευση, και κατ’ επέκταση η γεωργική παραγωγή, η οποία και αποτελεί το βασικότερο άξονα ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας. Συγκεκριμένα, έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

 

Α. Στο σχέδιο νόμου τα μαθήματα που αναφέρονται ως μαθήματα της Ειδικότητας Α΄τάξης για τον Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής είναι:

 

  1. Αρχές Αγροτικής Οικονομίας (5 ώρες)
  2. Αρχές Λογιστικής (2 ώρες)
  3. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

 

Η άποψή μας είναι ότι δεν ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιγραμματικά τονίζουμε ότι ζητείται από τους 15χρονους μαθητές/τριες να μάθουν τα εργαλεία, με τα οποία θα αναπτύξουν επιχειρηματικότητα σε ένα αντικείμενο –τη γεωργική παραγωγή- το οποίο βασικά αγνοούν και δεν έχουν διδαχθεί τίποτα σχετικά. Η μελέτη και ο χειρισμός οικονομικών μεγεθών ενός αντικειμένου δεν νοείται, αν διαφεύγει από το διδασκόμενο το περιεχόμενο του ιδίου του αντικειμένου. Προτείνεται η μεταφορά αυτών των μαθημάτων στο Γ΄ έτος, όπου η απαραίτητη γνώση και η ωριμότητα θα συνυπάρχουν.

 

Αντί αυτών, προτείνονται τα εξής μαθήματα, γεωπονικού αντικειμένου:  

 

  1. Βασικές γνώσεις Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες)

 

(οι μαθητές/τριες αποκτούν γνώσεις για το αντικείμενο του Τομέα Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων με τις απαιτούμενες για αυτό παραστάσεις και εργασίες)

 

  1. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή (4 ώρες)

 

(οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται τη γεωργική παραγωγή ως επιχειρηματική δραστηριότητα και μελετούν τις βασικές αρχές που διέπουν την άσκηση της γεωργίας)

 

  1. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων (2 ώρες)

 

(οι μαθητές/τριες γνωρίζουν το χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και πλευρές των τεχνολογιών παραγωγής τους, όπως και τον ορισμό, το περιεχόμενο και τη σημασία της διατροφής)

 

  1. Το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, να διδάσκεται 2 ώρες αντί 4 ωρών, που είναι πολλές για τις εκ/κες ανάγκες και το επίπεδο ειδίκευσης των μαθητών/τριών.

 

Β. Το νομοσχέδιο αλλάζει την ονομασία του Τομέα μας σε «Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής». Μέχρις και σήμερα η ονομασία είναι «Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος». Θεωρούμε ότι η υπάρχουσα διατύπωση είναι ορθή και πρέπει να διατηρηθεί η ιδία και στο νέο ΕΠΑ.Λ., διότι οι τρεις όροι που τον αποτελούν, εντάσσονται στην αυτή επιστημονική – οικονομική και επαγγελματική ενότητα. Γεωργία, τρόφιμα και φυσικοί πόροι αποτελούν διεθνώς ενιαία και αδιάσπαστη ενότητα (AGRICULTURE, FOOD and NATURAL RESOURCES), της οποίας τα γνωστικά αντικείμενα, διδάσκονται κύρια από τις επιστήμες Γεωπονία και Δασοπονία.

 

Η αειφορική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και η διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, είναι συνυφασμένα με τον πρωτογενή τομέα. Προς τούτο συνηγορεί και η διάρθρωση που απαντάται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Αγροτικής Μηχανικής εντάσσεται στο Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών. Η σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπ. έχει Τομείς με αντικείμενο το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Στα ΤΕΙ Δράμας και Θεσσαλίας λειτουργεί Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, κοκ.

 

Επιπροσθέτως, όλοι οι επαγγελματικοί φορείς και οι δραστηριότητες αυτών των επιστημών ανήκουν στον ευρύτερο Γεωτεχνικό Τομέα και έχουν αντίστοιχα ως Φορέα Δημοσίου Συμφέροντος που τους στεγάζει, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

 

Γ. Συνεπώς, προτείνουμε και τη μεταφορά της ειδικότητας¨Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος¨-που κατά το Νομοσχέδιο ανήκει στον Τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών-στον Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και παράλληλα την μετονομασία του ως άνω.

 

Μεταξύ των ειδικοτήτων που αποδίδονται στον Τομέα μας στο σχέδιο νόμου, είναι ο ¨Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών¨ και ο ¨Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής¨. Προτείνουμε να ενσωματωθούν σε μία, υπό το νέο τίτλο ¨Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών¨. Δεν ενδείκνυται η διδασκαλία ενός τόσο εξειδικευμένου αντικειμένου επί δύο χρόνια.

 

Θεωρώντας ότι οι παραπάνω προτάσεις θα συμβάλλουν στη βελτίωση του ανασχεδιασμού της Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρα μας και, ειδικότερα της Γεωργικής Εκπ/σης, παρακαλούμε να έχουμε τη συνδρομή σας, με όποιον τρόπο κρίνετε προσφορότερο.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 Σήμα Συλλόγου

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΤΟΥ

 

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα του ΣυλλόγουΠρωτοσέλιδα Εφημερίδων