Προς:  Υπουργό ΠΑΙ.Θ. κ. Κ. Αρβανιτόπουλο
Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αριθμό 7/22-08-2013 στο παρόν σας καταθέτουμε επιγραμματικά τις προτάσεις επί του νομοσχεδίου αναφορικά: Α)με την ονομασία της ομάδος προσανατολισμού και του τομέα που μας αφορά, Β)με τα μαθήματα της σχετικής ομάδας προσανατολισμού στην Α΄ Τάξη,Γ)τις ειδικότητες των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Κ.) και Δ)των Ι.Ε.Κ. των σχετικών με τον Τομέα μας.Ζητάμε ως η επιστημονική ένωση των σχετικών επιστημόνων και καθηγητών του γεωπονικού τομέα, να ληφθούν υπόψη στην τελική μορφή του Νομοσχεδίου οι προτάσεις μας και να επανεξετασθούν και να αναθεωρηθούν τα αντίστοιχα σημεία στα σχετικά άρθρα του Νομοσχεδίου.

     

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΣήμα Συλλόγου 

 

Διδυμοτείχου 14, 104 44 Αθήνα

 

        Τηλ/Fax: 210-5138873

 

κιν.: 6977749143, 6945840032

 

           Αθήνα 25-8-2013
Αρ. Πρωτ:10

 


                      Προς:        Υπουργό ΠΑΙ.Θ. κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

 

ΘΕΜΑ: "Κωδικοποιημένες Προτάσεις του Συλλόγου στο Σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων"

 Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αριθμό 7/22-08-2013 στο παρόν σας καταθέτουμε επιγραμματικά τις προτάσεις επί τουνομοσχεδίου αναφορικά: Α)με την ονομασία της ομάδος προσανατολισμού και του τομέα που μας αφορά, Β)με τα μαθήματα της σχετικής ομάδας προσανατολισμού στην Α΄ Τάξη, Γ)τις ειδικότητες των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Κ.) και Δ)των Ι.Ε.Κ. των σχετικών με τον Τομέα μας. Ζητάμε ως η επιστημονική ένωση των σχετικών επιστημόνων και καθηγητών του γεωπονικού τομέα, να ληφθούν υπόψη στην τελική μορφή του Νομοσχεδίου οι προτάσεις μας και να επανεξετασθούν και να αναθεωρηθούν τα αντίστοιχα σημεία στα σχετικά άρθρα του Νομοσχεδίου.

 

Α. Η ομάδα προσανατολισμού και ο αντίστοιχος οριζόμενος τομέας στο νομοσχέδιο από «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής», να μετονομαστεί σε Τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων, Διατροφής και Περιβάλλοντος».

 

Ο Τομέας «Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» της Ομάδας Προσανατολισμού «Τεχνολογικών Εφαρμογών»του Νομοσχεδίου προτείνουμε να μετονομαστεί σε πχ σεΤομέα «Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας».

 

Αυτό τα γίνει και με την μεταφορά της ειδικότητας “Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος” στο Νομοσχέδιο τομέα «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής»με την παράλληλη μετονομασία του όπως και το ΓΕΩΤΕΕ αλλά και συνάδελφοι δασοπόνοι προτείνουν για να μπορέσει να αναδειχθεί η συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

Β. Τα μαθήματα στην Α’ ΕΠΑ.Λ. ανά Ομάδα Προσανατολισμού του Νομοσχεδίου είναι τα εξής :

 

Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής :

 

1. Αρχές Αγροτικής Οικονομίας (5 ώρες)

 

2. Αρχές Λογιστικής (2 ώρες)

 

3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

 

4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

 

Τα προτεινόμενα μαθήματα -γεωπονικού αντικειμένου- που είναι αυτονόητο και λογικό επιστημονικά και εκπαιδευτικά να ισχύσουν είναι τα εξής:

 

 1. Βασικές γνώσεις Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων (3 ώρες)
 2. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή (4 ώρες)
 3. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων (2 ώρες)
 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
 5. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

 

Εάν ισχύσει η μεταβολή της ομάδας προσανατολισμού και του τομέα που προτείνουμε στο σημείο Α. τότε προτείνουμε το μάθημα υπ’ αριθμ. 3. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων (2 ώρες) να γίνει:

 

3.Διαχείριση Φυσικών Πόρων (3 ώρες)

 

και το μάθημα Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή να διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα.

 

Γ. Οι Ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Νομοσχεδίου είναι τα εξής :

 

1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

 

3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

 

4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Οι Ειδικότητες που προτείνονται από το Σύλλογό μας, με βάση και την μεταφορά ειδικότητας που προτείνουμε, αλλά και την ένταξη του Τεχνικού Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ως ειδίκευση του Τεχνικού Ζωικής Παραγωγής, είναι οι εξής:

 

 1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
 3. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 4. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
 5. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Δ.

 

Άρθρο 21

 

Ομάδες Προσανατολισμού & ειδικότητες ΣΕΚ

 

Στην Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, να ενταχθούν οι ειδικότητες ΣΕΚ

 

 1. Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων (που εντάσσεται λανθασμένα στην Ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών)
 2. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής (που εντάσσεται λανθασμένα στην Ομάδα προσανατολισμού Εφαρμοσμένων τεχνών & καλλιτεχνικών Σπουδών).

 

Ε.

 

Άρθρο 25

 

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

 

α) Στην Ομάδα προσανατολισμού του Νομοσχεδίου «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής»

 

Τομέα Γεωπονίας

 

να προστεθούν οι κατωτέρω ειδικότητες:

 

 1. Τεχνικός Βιολογικής Γεωργίας
 2. Τεχνικός Αγροτουρισμού
 3. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος
 4. Τεχνικός Ειδικός στη Δασική Προστασία
 5. Τεχνικός Δασικής Παραγωγής

 

και

 

β) να αφαιρεθεί από την Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης & Οικονομίας

 

Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας

 

η ειδικότητα 8. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

 

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στο Νομοσχέδιο τις προτάσεις του Συλλόγου μας, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας και, ιδιαίτερα, για την καίριας σημασίας για την ανάπτυξή της, Γεωργική Εκπαίδευση. Σκοπός μας, είναι μια σύγχρονη Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας και του Πρωτογενή Τομέα της χώρας μας διαχρονικά.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 Σήμα Συλλόγου

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΤΟΥ

 

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα του ΣυλλόγουΠρωτοσέλιδα Εφημερίδων